MonthSeptember 2012

Masterproef Takeoff

Verbonen cloud platformen

Verbonden cloud platformen

Het academiejaar is vandaag officieel begonnen wat betekent dat mijn masterproef nu echt van start gaat. Ik heb ook besloten om een blog over mijn masterproef bij te houden waarin ik kan schrijven over mijn vooruitgang en bevindingen. Daarom wil ik in deze eerste blogpost kort even uitleggen waar mijn masterproef over gaat. Ik ga niet elk (technisch) onderwerp in detail behandelen, maar in de volgende berichten ga ik dieper in op alle aspecten van mijn thesis.

Cloud computing en SaaS

Cloud computing is een nieuw paradigma waarin computer berekeningen worden aangeboden als een nutsvoorziening. Een cloud provider biedt via het internet opslagruimte, netwerkbandbreedte en computer berekeningscyclussen (allen mogelijk in een sterk geabstraheerde vorm) ‘te huur’ aan. Bovendien kan je bij elk van deze drie over een willekeurige hoeveelheid beschikken. Dit is een zeer ruwe definitie en cloud computing is eigenlijk nog veel meer, maar voor wat ik hier wil uitleggen volstaat dit. Ik zal de definitie van cloud computing meer in detail behandelen in een andere post.

SaaS staat voor ‘Software as a Service‘ en is een vorm van cloud computing waarbij een cloud provider software applicaties aanbiedt als (online) diensten en waarbij een gebruiker enkel betaalt voor zijn verbruik (‘pay-per-use’). Je kan bij SaaS dus ook van een soort ‘huur’-model spreken. Voorbeelden van SaaS applicaties zijn web e-mail, online digitale schoolplatformen, online office programma’s… Als SaaS applicatie-ontwikkelaar kan je gebruik maken van cloud platformen (‘Platform as a Service’) van een andere cloud provider die het ontwikkelen en beschikbaar maken van je applicatie vergemakkelijkt.

Migratie van SaaS applicaties

De officiële werktitel van mijn thesis is momenteel ‘Migratie van SaaS applicaties’. In mijn thesis zal ik onderzoeken hoe je  een SaaS applicatie moet ontwikkelen zodat je deze gemakkelijk van het ene cloud platform naar het andere kan migreren. Op deze manier ben je niet afhankelijk van een bepaalde cloud provider (verkoper). Bovendien moet het dan ook mogelijk zijn om een SaaS applicatie in de cloud ook terug lokaal op je eigen servers te brengen (en omgekeerd).

Migratie is een zeer ruim onderwerp en in een later stadium kan ik nog verschillende andere pistes uitwerken:

  • Dynamische migratie: Afhankelijk van de belasting die je lokale online dienst te verwerken krijgt, kan de applicatie dynamisch migreren naar een publieke cloud om zo over meer capaciteit te beschikken en de piek te kunnen opvangen.
  • Multi-Cloud model: Indien een applicatie eenvoudig op verschillende cloud-platformen kan geïnstalleerd worden, zal het ook mogelijk zijn om deze verschillende instanties van de applicatie met elkaar te laten samenwerken over de verschillende clouds heen. Zo zal de applicatie toch online blijven ook al gaat één van de gebruikte clouds offline.
  • Gedeeltelijke migratie: In plaats van de volledige applicatie naar een andere cloud te migreren, zouden we ook enkel bepaalde delen ervan kunnen overplaatsen. Zo zouden we er dan voor kunnen kiezen om de vertrouwelijke gegevens en processen (bv. facturatie) op onze eigen lokale servers te behouden terwijl we de andere gegevens en processen (bv. het tonen van de catalogus) op een cloud uitvoeren.

In een volgende blogpost ga ik dieper in op wat cloud computing en SaaS nu juist zijn en wat de (business) voordelen ervan zijn. Dus hopelijk tot de volgende keer!

Prolong the Life of your Lithium Batteries

This post is an update of a post I published on my previous blog. I summarize some tips to prolong the life of your gadget’s batteries based on various articles.

The baseline is that the speed by which lithium-ion ages is governed by temperature and state-of-charge. Based on this observation, there are following Do’s and Don’ts:

  • Don’t discharge the battery every time to (nearly) 0%: The discharge should go ideally to around 50%. This gives you the longest total battery life. Following table of Battery University illustrates this:
Depth of discharge Discharge cycles Total battery life (1 full cycle = 2,5h)
100% 300 – 500 750h – 1250h
50% 1200 – 1500 1500h – 1875h
25% 2000 – 2500 1250h – 1562,5h
10% 3750 – 4700 937,5h – 1175h
  • Don’t leave it fully charged and plugged in: Every battery constantly leaks some of its power. When you leave your battery plugged in, it will recharge a little amount of leaked power over and over again, each time triggering a new cycle. These consecutive very short cycles are very bad for your battery’s health.
  • Most gadget batteries should be calibrated by applying a deliberate full discharge once every 30 charges (every month): You can do this by running the battery down in the equipment. If you neglect to do this, the battery metering will become increasingly less accurate and in some cases cut off the device prematurely.
  • Keep the lithium-ion battery cool: Avoid a hot car or leaving your gadget in the sun. For prolonged storage, keep the battery at a 40% charge level in a cool place.
  • Consider removing the battery from a laptop when running on fixed power: The worst condition is keeping a fully charged battery at higher temperatures, which is the case with running laptop batteries.
  • Avoid purchasing spare lithium-ion batteries for later use: But if you buy one, pay attention to the manufacturing date. Do not buy old stock, even if sold at clearance prices.
  • If you have a spare lithium-ion battery: Use one to the fullest and keep the other cool by placing it in the refrigerator. But do not freeze the battery! For best results, store the battery at 40% state-of-charge.

This post is based on:

© 2019 Tom's Webspace

Theme by Anders NorénUp ↑