Masterproef Takeoff

Verbonen cloud platformen

Verbonden cloud platformen

Het academiejaar is vandaag officieel begonnen wat betekent dat mijn masterproef nu echt van start gaat. Ik heb ook besloten om een blog over mijn masterproef bij te houden waarin ik kan schrijven over mijn vooruitgang en bevindingen. Daarom wil ik in deze eerste blogpost kort even uitleggen waar mijn masterproef over gaat. Ik ga niet elk (technisch) onderwerp in detail behandelen, maar in de volgende berichten ga ik dieper in op alle aspecten van mijn thesis.

Cloud computing en SaaS

Cloud computing is een nieuw paradigma waarin computer berekeningen worden aangeboden als een nutsvoorziening. Een cloud provider biedt via het internet opslagruimte, netwerkbandbreedte en computer berekeningscyclussen (allen mogelijk in een sterk geabstraheerde vorm) ‘te huur’ aan. Bovendien kan je bij elk van deze drie over een willekeurige hoeveelheid beschikken. Dit is een zeer ruwe definitie en cloud computing is eigenlijk nog veel meer, maar voor wat ik hier wil uitleggen volstaat dit. Ik zal de definitie van cloud computing meer in detail behandelen in een andere post.

SaaS staat voor ‘Software as a Service‘ en is een vorm van cloud computing waarbij een cloud provider software applicaties aanbiedt als (online) diensten en waarbij een gebruiker enkel betaalt voor zijn verbruik (‘pay-per-use’). Je kan bij SaaS dus ook van een soort ‘huur’-model spreken. Voorbeelden van SaaS applicaties zijn web e-mail, online digitale schoolplatformen, online office programma’s… Als SaaS applicatie-ontwikkelaar kan je gebruik maken van cloud platformen (‘Platform as a Service’) van een andere cloud provider die het ontwikkelen en beschikbaar maken van je applicatie vergemakkelijkt.

Migratie van SaaS applicaties

De officiële werktitel van mijn thesis is momenteel ‘Migratie van SaaS applicaties’. In mijn thesis zal ik onderzoeken hoe je  een SaaS applicatie moet ontwikkelen zodat je deze gemakkelijk van het ene cloud platform naar het andere kan migreren. Op deze manier ben je niet afhankelijk van een bepaalde cloud provider (verkoper). Bovendien moet het dan ook mogelijk zijn om een SaaS applicatie in de cloud ook terug lokaal op je eigen servers te brengen (en omgekeerd).

Migratie is een zeer ruim onderwerp en in een later stadium kan ik nog verschillende andere pistes uitwerken:

  • Dynamische migratie: Afhankelijk van de belasting die je lokale online dienst te verwerken krijgt, kan de applicatie dynamisch migreren naar een publieke cloud om zo over meer capaciteit te beschikken en de piek te kunnen opvangen.
  • Multi-Cloud model: Indien een applicatie eenvoudig op verschillende cloud-platformen kan geïnstalleerd worden, zal het ook mogelijk zijn om deze verschillende instanties van de applicatie met elkaar te laten samenwerken over de verschillende clouds heen. Zo zal de applicatie toch online blijven ook al gaat één van de gebruikte clouds offline.
  • Gedeeltelijke migratie: In plaats van de volledige applicatie naar een andere cloud te migreren, zouden we ook enkel bepaalde delen ervan kunnen overplaatsen. Zo zouden we er dan voor kunnen kiezen om de vertrouwelijke gegevens en processen (bv. facturatie) op onze eigen lokale servers te behouden terwijl we de andere gegevens en processen (bv. het tonen van de catalogus) op een cloud uitvoeren.

In een volgende blogpost ga ik dieper in op wat cloud computing en SaaS nu juist zijn en wat de (business) voordelen ervan zijn. Dus hopelijk tot de volgende keer!

2 Comments

  1. Ik heb de concepten SaaS en PaaS nog nooit zo duidelijk zien verwoord worden. 😀 Veel succes!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2019 Tom's Webspace

Theme by Anders NorénUp ↑